Kalite Belgelerimiz

GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTE POLİTİKASI

· Bizi rakiplerimizden ayıran en belirgin özelliğimiz olan üstün kaliteli hammaddemize, gıda güvenliği ilkeleri ve yasal gereklilikler çerçevesinde hijyenik bir çalışma ortamında işlemek suretiyle katma değer kazandırmayı,

· Kalite ve güven ile özdeşleşmiş, rekabet gücü yüksek bir dünya markası oluşturmayı,

· Sektörel ve teknolojik gelişmeleri, sürekli ve sistemli olarak takip ederek markamızın güvenilirliğini sürdürülebilir kılmak ve karlılığa dönüştürmeyi,

· İstikrarlı bir yönetimle tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin beklentilerini en üst düzeyde karşılayarak uzun süreli ilişkiler kurmayı,

· Gıda güvenliği ve kalite yönetiminin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,

· Tüm çalışanlarımızın yetkinliklerini bu politika doğrultusunda geliştirmek ve hep birlikte hedeflerimize ulaşmayı,

Taahhüt ederiz.

 

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

· Üretimin ve yönetimin her aşamasında ‘’Önce İnsan ‘’ prensibini yönetim anlayışı olarak benimsemeyi,

· Çalışanların sahip oldukları tüm hakları tam ve doğru bir şekilde kullanmalarını sağlayarak hiçbir ayrım gözetmeden güvenilir, sağlıklı ve adil bir çalışma ortamı oluşturmayı,

· Sürdürülebilir büyüme ile yüksek kaliteli ve yaratıcı ürünler, çözümler ve hizmetler sunarak müşterilerimizin rekabet gücünü arttırmak için temel değerimizin insan kaynakları olduğuna inanarak çalışmayı,

· Kurum içinde çalışanlar arasında hiçbir koşulda din, dil, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, yaş ve fiziksel engel vb. nedenlerde ayrımcılık yapmamayı ve yapanlar göz ardı edilemez.

· Çalışan ve idareciler olmak üzere tüm çalışanların istek ve şikâyetlerini dinlemeyi, çözüm yöntemleri bularak şikâyetleri sonlandırmayı,

Taahhüt ederiz.

 

ÇEVRE POLİTİKASI

· Tüm faaliyetlerimizin çevresel gerekliliklerini, politikamız kapsamında en üst düzeyde gerçekleştirmeyi,

· Çevre konusunda; ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere, mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı,

· Verimlilik artışı ve yeni teknoloji kullanımını teşvik için enerji, su ve doğal kaynakların tüketiminde tasarruf sağlamayı,

· Atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmayı, yeniden kullanmayı veya geri dönüştürülmesini sağlamayı,

· Enerji ve doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,

Taahhüt ederiz.

 

İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

· Tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuat ve şartlara uygun olarak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı,

· İş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirleyip bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekerek kontrol altında tutmayı,

· Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamayı,

· Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmek ve bilinçlendirmek,

· İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmayı,

· İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmayı,

Taahhüt ederiz.